Tiếng Việt

Tạo tài liệu MS Word (DOC/DOCX) bằng C++

Aspose.Words là một bộ sưu tập API giàu tính năng cho phép bạn tạo, chỉnh sửa và chuyển đổi tài liệu MS Word theo chương trình. Nó cung cấp một loạt các tính năng cơ bản cũng như nâng cao để thao tác với các tài liệu xử lý văn bản. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách sử dụng Aspose.Words for C++ và tạo tài liệu MS Word từ đầu bằng C++. Hướng dẫn từng bước cũng như các mẫu mã sẽ cho bạn biết cách chèn văn bản, hình ảnh, bảng, danh sách và các thành phần khác trong tài liệu Word.
tháng 8 25, 2020 · 7 phút · Usman Aziz