Tiếng Việt

Cắt hình ảnh theo chương trình trong Java

Trong các bài đăng trên blog trước, chúng tôi đã hướng dẫn bạn cách thực hiện các tính năng chỉnh sửa hình ảnh khác nhau như thay đổi kích thước, lật và xoay hình ảnh. Cùng với các tính năng này, cắt ảnh được sử dụng rất nhiều để cắt các vùng không mong muốn trong ảnh. Ngoài ra, bạn cắt ảnh để lấy nét vào một đối tượng cụ thể trong khung. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách cắt ảnh theo chương trình trong Java. Chúng tôi sẽ trình bày cách cắt một hình ảnh bằng cách sử dụng các giá trị shift hoặc với một hình chữ nhật.
tháng 9 19, 2022 · 5 phút · Usman Aziz