Tiếng Việt

Cắt hoặc xoay Hình ảnh PSD trong Java

Các tệp hình ảnh PSD được sử dụng để thiết kế hình ảnh cho logo, biểu ngữ, tài liệu quảng cáo và nhiều mục đích khác. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần cắt hoặc xoay tệp PSD trong các ứng dụng Java của mình. Bài viết này trình bày cách cắt hoặc xoay tệp PSD theo lập trình bằng Java.
tháng 10 26, 2021 · 5 phút · Farhan Raza