Tiếng Việt

Thêm hoặc trích xuất âm thanh trong PowerPoint PPT trong C#

Trong các trường hợp khác nhau, người thuyết trình đưa âm thanh hoặc đoạn âm thanh vào bài thuyết trình của họ. MS PowerPoint cung cấp các khung âm thanh để chèn âm thanh vào các slide. Trong bài này, bạn sẽ học cách tự động hóa thao tác với khung âm thanh trong bài thuyết trình. Đặc biệt, bài viết sẽ trình bày cách chèn hoặc trích xuất khung âm thanh trong bài thuyết trình PowerPoint bằng C#.
tháng 9 21, 2021 · 4 phút · Usman Aziz