Tiếng Việt

Chuyển đổi hình ảnh sang Base64 trong C#

ٰTrong bài đăng trên blog này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi hình ảnh sang Base64 trong C# theo chương trình bằng cách sử dụng API Aspose.SVG for .NET. Bạn cũng sẽ khám phá một công cụ trực tuyến miễn phí để chuyển đổi liền mạch hình ảnh PNG hoặc JPG sang Base64.
tháng 12 13, 2023 · 4 phút · Muzammil Khan