Tiếng Việt

Vẽ đường trong C#

Nếu bạn muốn tìm hiểu cách vẽ đường trong C#, bạn đã đến đúng nơi. Vẽ hình là một nhiệm vụ phổ biến trong C# và đường thẳng là một trong những hình dạng cơ bản nhất. Trong bài đăng blog này, bạn sẽ học cách vẽ các đường thẳng trong C# theo chương trình.
tháng 2 6, 2024 · 5 phút · Muzammil Khan

Vẽ hình tròn trong C#

Vẽ hình trong C# là một công việc phổ biến và vẽ hình tròn là một trong những hình cơ bản nhất. Tìm hiểu cách vẽ hình tròn trong C#. Trong bài đăng trên blog này, chúng tôi cũng sẽ chỉ cho bạn cách tô màu vào vòng tròn theo chương trình bằng C#.
tháng 10 9, 2023 · 5 phút · Muzammil Khan