Tiếng Việt

Chuyển đổi tài liệu LaTeX trong C# – Hướng dẫn cơ bản

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về chuyển đổi tài liệu LaTeX trong C#. Chúng tôi sẽ giải thích quá trình chuyển đổi tệp TeX hoặc LaTeX sang nhiều định dạng khác bằng cách sử dụng API chuyển đổi tài liệu LaTeX cho C#.
tháng 4 20, 2023 · 6 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi LaTeX sang SVG Image trong C#

TeX là một ngôn ngữ bao gồm lập trình cũng như cú pháp đánh dấu. LaTeX là định dạng được sử dụng phổ biến nhất tích hợp các kiểu tài liệu khác nhau như sách, chữ cái, câu lệnh, v.v. Trong một số trường hợp sử dụng, bạn có thể muốn chuyển đổi tệp TeX sang hình ảnh SVG. Theo đó, bài viết này trình bày về cách chuyển đổi hình ảnh TeX sang SVG theo chương trình trong C#.
tháng 9 26, 2022 · 3 phút · Farhan Raza