Tiếng Việt

Chuyển đổi TXT sang XML trong C#

Tệp TXT cung cấp một cách thuận tiện để ghi lại dữ liệu dạng văn bản một cách nhanh chóng và dễ dàng. Mặt khác, các tệp XML thường được sử dụng để lưu trữ và vận chuyển dữ liệu trong hoặc giữa các ứng dụng. Trong một số trường hợp nhất định, bạn cần xuất dữ liệu của tệp TXT sang định dạng XML theo chương trình từ bên trong các ứng dụng C# của mình. Để đạt được điều đó, bài viết này hướng dẫn cách chuyển đổi tệp TXT sang XML trong C#.
tháng 7 4, 2022 · 3 phút · Usman Aziz