Tiếng Việt

Chuyển đổi PNG sang Word trong C# .NET

MS Word cung cấp một loạt các tính năng thú vị để tạo các tài liệu văn bản phong phú. Bạn có thể làm phong phú thêm tài liệu của mình với định dạng văn bản, bảng, đồ họa, hình ảnh, WordArt, v.v. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần phải nhập hình ảnh PNG vào tài liệu Word theo chương trình. Hoặc bạn có thể nhận được một loạt hình ảnh PNG mà bạn cần chuyển đổi thành tài liệu Word. Để đạt được điều đó, bài viết này hướng dẫn cách chuyển đổi ảnh PNG sang Word trong C# .NET.
tháng 7 29, 2022 · 3 phút · Usman Aziz