Tiếng Việt

Tạo tệp TAR trong C# .NET

Định dạng TAR chủ yếu được sử dụng trong các hệ điều hành Unix và tương tự Unix để lưu trữ các tệp và thư mục. Trong bài đăng trên blog này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn quy trình tạo tệp TAR trong C#.
tháng 10 3, 2023 · 3 phút · Usman Aziz