Tiếng Việt

Chuyển đổi XER sang MPP theo lập trình trong C#

Các tệp XER được sử dụng để lưu trữ dữ liệu liên quan đến quản lý dự án và lập kế hoạch dự án. Tương tự như vậy, định dạng tệp MPP cũng có thể lưu trữ thông tin quản lý dự án đó. Đôi khi, bạn có thể cần chuyển đổi tệp XER sang định dạng MPP. Theo các trường hợp sử dụng như vậy, bài viết này đề cập đến cách chuyển đổi tệp XER sang định dạng MPP theo chương trình trong C#.
tháng 12 9, 2022 · 3 phút · Farhan Raza