Tiếng Việt

Chuyển đổi Excel sang CSV và CSV sang Excel bằng C ++

Excel là một định dạng phổ biến để chia sẻ thông tin. Bạn có thể gặp phải tình huống mà bạn có dữ liệu trong Excel (tệp XLS mà bạn cần nhập vào cơ sở dữ liệu. Đối với điều này, bạn sẽ cần chuyển đổi tệp Excel sang định dạng CSV. Mặt khác, bạn có thể có dữ liệu trong Định dạng CSV được xuất từ cơ sở dữ liệu mà bạn cần thao tác thêm trong tệp Excel. Đối với những trường hợp như vậy, bạn sẽ cần chuyển đổi tệp CSV sang định dạng Excel. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách thực hiện cả hai chuyển đổi này theo cách lập trình bằng C ++.
tháng 3 25, 2021 · 5 phút · Muhammad Ahmad