Tiếng Việt

Chuyển đổi CSV sang PDF và PDF sang CSV bằng C ++

Tệp PDF là định dạng tiêu chuẩn để trao đổi tài liệu qua internet. Có thể có những trường hợp bạn cần xử lý dữ liệu trong tệp PDF và thêm dữ liệu đó vào cơ sở dữ liệu. Đối với những trường hợp như vậy, việc chuyển đổi tài liệu PDF sang định dạng CSV có thể hữu ích. Mặt khác, bạn có thể có một số dữ liệu dạng bảng ở định dạng CSV mà bạn muốn chia sẻ ở chế độ chỉ đọc với ai đó. Bạn có thể đạt được điều này bằng cách chuyển đổi các tệp CSV sang định dạng PDF. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi lập trình các tệp PDF và CSV bằng C ++.
tháng 3 29, 2021 · 7 phút · Muhammad Ahmad