Tiếng Việt

Chuyển đổi PPT sang PNG bằng Python

Thông thường, bạn có thể cần hiển thị các bản trình bày PowerPoint PPTX hoặc PPT trong các ứng dụng Python của mình. Cách dễ nhất để đạt được điều này là chuyển đổi các slide sang hình ảnh PNG. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi hình ảnh PPT hoặc PPTX sang PNG trong Python. Hơn nữa, chúng ta sẽ thảo luận về cách tạo hình ảnh PNG có tỷ lệ hoặc kích thước tùy chỉnh theo lập trình.
tháng 12 29, 2021 · 5 phút · Usman Aziz