Tiếng Việt

Chuyển đổi Excel XLSX sang Word DOCX trong Java

Chuyển đổi Excel sang Word có thể hữu ích khi bạn cần xuất dữ liệu từ trang tính Excel sang bảng trong tài liệu Word. Để tự động hóa việc chuyển đổi này, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp Excel XLSX sang định dạng Word DOCX bằng Java. Hơn nữa, các tùy chọn bổ sung cũng được thảo luận để tùy chỉnh chuyển đổi XLSX sang DOCX.
tháng 3 17, 2021 · 4 phút · Usman Aziz