Tiếng Việt

Chuyển đổi tệp DAE thành tệp đối tượng 3D OBJ bằng C#

DAE là từ viết tắt của tệp Digital Asset Exchange và được sử dụng phổ biến bởi các ứng dụng xử lý đồ họa. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi tệp DAE sang tệp OBJ một cách dễ dàng với vài bước đơn giản.
tháng 9 15, 2021 · 3 phút · Farhan Raza