Tiếng Việt

Chuyển đổi DAE sang tệp OBJ trong Java

Các tệp DAE thường được sử dụng để trao đổi tài sản kỹ thuật số giữa các ứng dụng xử lý 3D khác nhau. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi tệp DAE sang định dạng OBJ. Bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp DAE sang tệp OBJ trong Java.
tháng 12 15, 2021 · 3 phút · Farhan Raza