Tiếng Việt

Tạo mã ma trận dữ liệu trong C#

Mã ma trận dữ liệu cung cấp mật độ dữ liệu cao trong một kích thước nhỏ khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các tình huống giới hạn về không gian. Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn tạo mã Ma trận dữ liệu để lưu trữ thông tin dưới dạng các ô tương phản được sắp xếp trong một lưới. Theo các yêu cầu như vậy, bài viết này trình bày cách tạo Mã ma trận dữ liệu theo chương trình trong C#.
tháng 9 14, 2022 · 3 phút · Farhan Raza