Tiếng Việt

Chuyển đổi Độ thập phân thành Độ Phút Giây DMS trong C#

Các giá trị vĩ độ và kinh độ được sử dụng để chỉ định bất kỳ vị trí nào trên trái đất. Trong khi đó, Độ Phút Giây là một định dạng khác cho tọa độ địa lý. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần chuyển đổi một số độ thập phân sang định dạng độ phút giây. Theo các yêu cầu như vậy, bài viết này đề cập đến cách chuyển đổi Độ thập phân thành Độ Phút Giây DMS theo chương trình trong C#.
tháng 11 3, 2022 · 3 phút · Farhan Raza