Tiếng Việt

Mã hóa hoặc giải mã tệp PDF bằng C++

Mã hóa PDF là quá trình bảo vệ tài liệu bằng mật khẩu cũng như một số thuật toán mã hóa bao gồm AES hoặc RC4. Bạn cũng có thể đặt các đặc quyền khác nhau để giới hạn quyền truy cập của người dùng vào các hoạt động khác nhau. Ví dụ: bạn chỉ có thể cho phép in, thêm chú thích, điền biểu mẫu, v.v. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách mã hóa tệp PDF bằng C++. Hơn nữa, bài viết này cũng đề cập đến cách đặt các đặc quyền khác nhau và giải mã các tệp PDF được bảo vệ bằng mật khẩu bằng C++.
tháng 9 25, 2020 · 3 phút · Usman Aziz