Tiếng Việt

Tạo, cập nhật và xóa danh bạ trong Gmail bằng C#

Gmail là một trong những ứng dụng email phổ biến và được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu. Cùng với việc quản lý email, nó cho phép làm việc với lịch, danh bạ, trò chuyện, v.v. và cung cấp các dịch vụ cộng tác khác. Trong bài viết trước, bạn đã xem cách nhập danh bạ từ tài khoản Gmail trong ứng dụng .NET. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cách tạo, cập nhật và xóa danh bạ trong tài khoản Gmail bằng C# .NET.
tháng 4 21, 2022 · 12 phút · Usman Aziz