Tiếng Việt

Chèn hoặc xóa nhận xét trong Word (DOCX/DOC) bằng Java

Nhận xét được sử dụng trong các tài liệu từ, DOCX hoặc DOC, để đề xuất cải tiến và sửa đổi. Hãy để chúng tôi khám phá cách chèn nhận xét cũng như xóa hoặc xóa nhận xét bằng lập trình bằng Java. Bạn có thể thêm tên tác giả, tên viết tắt, văn bản nhận xét, ngày và giờ dựa trên yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các tác vụ này bằng API Aspose.
tháng 8 12, 2020 · 5 phút · Farhan Raza