Tiếng Việt

Xóa tệp trong kho lưu trữ ZIP trong C# .NET

Trong khi làm việc với các tệp lưu trữ từ bên trong các ứng dụng .NET của bạn, bạn có thể cần thao tác với các tệp bên trong ZIP. Trong bài trước, bạn đã biết cách thêm tệp / thư mục trong kho lưu trữ ZIP. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách xóa các tệp bên trong tệp nén ZIP theo chương trình trong C#. Vì vậy, chúng ta hãy bắt đầu.
tháng 1 11, 2022 · 4 phút · Usman Aziz