Tiếng Việt

Xóa tệp trong kho lưu trữ ZIP bằng Python

Đôi khi bạn có thể cần xóa các tệp hoặc thư mục cụ thể khỏi kho lưu trữ ZIP hiện có. Vì vậy, hãy tìm hiểu cách xóa tệp khỏi kho lưu trữ ZIP bằng Python.
tháng 9 14, 2023 · 5 phút · Usman Aziz