Tiếng Việt

Chuyển đổi DGN sang DWF hoặc DWFX trong C#

Chúng tôi có thể lập trình xuất bản vẽ 2D hoặc 3D từ tệp DGN sang tài liệu DWF hoặc DWFX. Phần mềm CAD tạo và hỗ trợ các tệp DGN. Chuyển đổi này cho phép định dạng di động để chia sẻ bản vẽ. Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng C# để chuyển đổi tệp DGN thành DWF hoặc DWFX.
tháng 9 24, 2022 · 5 phút · Denis Demenko