Tiếng Việt

Bảo vệ PowerPoint PPT hoặc PPTX trong Java

Thông tin kỹ thuật số luôn tiềm ẩn các mối đe dọa bị giả mạo, giả mạo hoặc sử dụng sai mục đích bởi những người sử dụng trái phép. Do đó, các biện pháp bảo mật khác nhau được thực hiện để bảo vệ thông tin. Theo đó, bài viết này nhắm mục tiêu bảo vệ các bản trình bày MS PowerPoint PPTX / PPT theo chương trình. Đặc biệt, bạn sẽ học cách bảo vệ tệp PowerPoint bằng mật khẩu hoặc chữ ký số trong Java.
tháng 2 24, 2021 · 4 phút · Usman Aziz