Tiếng Việt

Tắt công cụ kiểm tra tính tương thích trong tệp Excel sử dụng Java

Có nhiều phiên bản MS Excel khác nhau và đang được sử dụng trên khắp thế giới. Điều này có thể làm cho các phiên bản mới hơn cung cấp các tính năng có thể không có sẵn trong các phiên bản cũ hơn. Do đó, MS Excel sử dụng trình kiểm tra tính tương thích để làm suy giảm các tính năng không được định dạng cũ hỗ trợ khi lưu tệp. Trong khi thao tác với các tệp Excel, bạn có thể cần phải tắt động bộ kiểm tra tính tương thích. Để đạt được điều đó, bài viết này hướng dẫn cách tắt trình kiểm tra tính tương thích cho sổ làm việc MS Excel trong Java.
tháng 11 8, 2021 · 3 phút · Usman Aziz