Tiếng Việt

Tắt Bộ kiểm tra Tương thích trong Tệp Excel bằng C#

Có nhiều phiên bản MS Excel khác nhau và đang được sử dụng trên khắp thế giới. Điều này có thể làm cho các phiên bản mới hơn cung cấp các tính năng có thể không có sẵn trong các phiên bản cũ hơn. Do đó, MS Excel sử dụng trình kiểm tra tính tương thích để làm suy giảm các tính năng không được định dạng cũ hỗ trợ khi lưu tệp. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, bạn phải tắt trình kiểm tra tính tương thích. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách tắt trình kiểm tra tính tương thích cho sổ làm việc MS Excel trong C#.
tháng 10 10, 2021 · 3 phút · Usman Aziz