Tiếng Việt

ASP.NET Excel Viewer - Xem tệp Excel trong ASP.NET MVC bằng C#

Bạn có muốn hiển thị các trang tính Microsoft Excel trong ứng dụng web của mình không? Bạn đang tìm kiếm một Trình xem ASP.NET MVC Excel? Nếu có, bạn đã hạ cánh ở một nơi hoàn toàn chính xác. Trong blog này, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo Trình xem Excel và hiển thị các trang tính Excel trong các ứng dụng ASP.NET MVC bằng C#. Sau vài phút và làm theo một số bước đơn giản, bạn sẽ thiết lập và chạy Trình xem Excel (XLS hoặc XLSX) của riêng mình.
tháng 1 31, 2020 · 5 phút · Usman Aziz