Tiếng Việt

Chuyển đổi DOCX sang PDF bằng Python

DOCX sang PDF là một trong những cách chuyển đổi tài liệu phổ biến nhất và được thực hiện hiệu quả. Các tệp DOCX được chuyển đổi sang định dạng PDF trước khi chúng được in hoặc chia sẻ. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tự động chuyển đổi DOCX sang PDF bằng Python. Các bước và mẫu mã sẽ trình bày cách chuyển đổi DOCX sang PDF trong một vài dòng mã Python. Ngoài ra, bạn sẽ tìm hiểu về các tùy chọn khác nhau để tùy chỉnh chuyển đổi Word sang PDF.
tháng 7 18, 2022 · 4 phút · Usman Aziz

Chuyển đổi Word DOCX hoặc DOC sang PDF bằng Python

Word sang PDF là một trong những chuyển đổi tài liệu phổ biến nhất và được thực hiện vô cùng hiệu quả. Các tệp DOCX hoặc DOC được chuyển đổi sang định dạng PDF trước khi chúng được in hoặc chia sẻ. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tự động chuyển đổi Word sang PDF bằng Python. Các bước và mẫu mã sẽ trình bày cách chuyển đổi Word DOCX hoặc DOC sang PDF trong một vài dòng mã Python. Ngoài ra, bạn sẽ tìm hiểu về các tùy chọn khác nhau để tùy chỉnh chuyển đổi Word sang PDF.
tháng 10 27, 2021 · 5 phút · Usman Aziz