Tiếng Việt

Aspose.OCR for Python: Thư viện OCR tốt nhất cho Python

Aspose.OCR for Python nổi bật là thư viện Python OCR tốt nhất để thực hiện quét tài liệu và trích xuất văn bản từ tài liệu hoặc hình ảnh trong Python. Độ chính xác vượt trội, hỗ trợ ngôn ngữ rộng, dễ tích hợp, xử lý hình ảnh mạnh mẽ và tính linh hoạt khiến nó trở thành lựa chọn tối ưu cho mọi nhu cầu OCR của bạn.
tháng 1 24, 2024 · 8 phút · Muzammil Khan

Quét tài liệu bằng Python

Quét tài liệu và thực hiện Nhận dạng ký tự quang học để trích xuất thông tin/văn bản trong Python. Việc quét tài liệu trong Python có thể được sử dụng để lưu trữ, nhập dữ liệu và quản lý tài liệu.
tháng 7 7, 2023 · 5 phút · Muzammil Khan