Tiếng Việt

Quét tài liệu trong Java

Bạn có thể quét tài liệu bằng Java để lưu trữ, nhập dữ liệu hoặc quản lý tài liệu. Áp dụng OMR hoặc OCR cho Nhận dạng nhãn hiệu quang học, Nhận dạng ký tự quang học để trích xuất thông tin từ bất kỳ tài liệu nào.
tháng 5 19, 2023 · 6 phút · Farhan Raza