Tiếng Việt

Trình xem tài liệu trong Java

Quản lý và chia sẻ tài liệu đã trở thành khía cạnh thiết yếu của các ngành công nghiệp khác nhau. Java cung cấp các khung mạnh mẽ để trao quyền cho các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng giàu tính năng. Trong bài đăng trên blog này, chúng ta sẽ khám phá Trình xem tài liệu trong Java và cách nó có thể đơn giản hóa các quy trình cộng tác và xem tài liệu. Nó hướng dẫn bạn xem trực tuyến các tài liệu EPS, DWG, PUB và một số tài liệu khác.
tháng 6 13, 2023 · 7 phút · Farhan Raza