Tiếng Việt

Chuyển đổi tài liệu Word sang TIFF bằng Python

TIFF là một định dạng phổ biến để lưu trữ hình ảnh raster. Không giống như các định dạng hình ảnh khác, TIFF hỗ trợ nhiều trang. Nó có nghĩa là, một tệp TIFF nhiều trang có thể có nhiều hơn một hình ảnh ở dạng trang. Tính năng này làm cho TIFF trở thành một tùy chọn phù hợp để hiển thị các tài liệu Word. Để thực hiện chuyển đổi này theo chương trình, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp Word DOCX hoặc DOC sang TIFF bằng Python.
tháng 11 8, 2021 · 3 phút · Usman Aziz