Tiếng Việt

Chuyển đổi tệp OFT sang HTML trong C# .NET

OFT là một định dạng mẫu cho các email được MS Outlook sử dụng. Trong OFT, bạn có thể xác định bố cục của email, có thể được điền bởi nội dung của thư. Mẫu này có thể được định dạng trước và được sử dụng động để tạo các thông báo tùy chỉnh. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần phải chuyển đổi các tệp OFT sang định dạng HTML theo chương trình. Để đạt được điều đó, bài viết này hướng dẫn cách chuyển đổi tệp OFT sang HTML trong C# .NET.
tháng 5 12, 2022 · 3 phút · Usman Aziz