Tiếng Việt

Tạo tệp PDF được gắn thẻ trong C# .NET

Tệp PDF được gắn thẻ là một loại PDF sử dụng các thẻ để xác định cấu trúc logic của nội dung trong tài liệu. Nó được sử dụng để nâng cao trải nghiệm đọc cho những người sử dụng công nghệ hỗ trợ và trình đọc màn hình. Trong một bài trước, chúng tôi đã đề cập đến việc tạo tệp PDF trong ứng dụng .NET. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày cách tạo tệp PDF được gắn thẻ trong C# .NET.
tháng 5 20, 2022 · 8 phút · Usman Aziz