Tiếng Việt

Làm việc với các tệp PST được bảo vệ bằng mật khẩu bằng C# .NET

Tệp Thư mục Cá nhân (.pst)] là tệp dữ liệu Outlook lưu trữ thư và các mục khác trên máy tính của bạn. Đây là tệp phổ biến nhất mà thông tin trong Outlook được lưu. Một số người dùng Outlook muốn bảo vệ mật khẩu tệp PST của họ để đảm bảo khả năng bị rình mò bằng không. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách làm việc với các tệp pst được bảo vệ bằng mật khẩu trong C# .NET.
tháng 11 3, 2022 · 5 phút · Dmitrysamodurov

Tin nhắn nhóm từ PST theo chuỗi hội thoại sử dụng C# .NET

Chuỗi hội thoại là một chuỗi các câu trả lời cho một tin nhắn có chủ đề chung. Tin nhắn trong cuộc trò chuyện có thể được hiển thị theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như theo thứ tự thứ bậc hoặc thứ tự thời gian. Để hiển thị một chuỗi tin nhắn, các ứng dụng email xác định các phản hồi tin nhắn. Các định dạng tệp e-mail phổ biến nhất cung cấp tính năng này.
tháng 7 29, 2022 · 6 phút · Dmitrysamodurov

Đọc tệp MS Outlook PST trong C# .NET

PST (Bảng lưu trữ cá nhân) là một định dạng tệp lưu trữ được sử dụng bởi các chương trình Microsoft khác nhau như MS Outlook, Exchange và Windows Messaging. Tệp PST có khả năng lưu trữ tin nhắn, danh bạ, lịch, sự kiện, v.v. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần phải phân tích cú pháp tệp PST và trích xuất dữ liệu từ nó theo chương trình. Để đạt được điều đó, bài viết này hướng dẫn cách đọc tệp MS Outlook PST bằng C# .NET. Đặc biệt, bạn sẽ học cách trích xuất thông tin của các thư mục, đọc email và tìm nạp danh bạ từ tệp PST.
tháng 3 25, 2022 · 5 phút · Usman Aziz