Tiếng Việt

Thay thế hình ảnh trong tệp PDF trong C# .NET

Định dạng PDF được sử dụng rộng rãi để tự động tạo các tài liệu như hóa đơn, báo cáo, bài báo, v.v. Trong một số trường hợp, bạn phải thay thế hình ảnh trong tài liệu PDF, chẳng hạn như để ẩn nội dung bí mật. Để thực hiện điều đó theo chương trình, bài viết này trình bày cách thay thế hình ảnh hiện có trong tệp PDF trong C# .NET.
tháng 5 18, 2022 · 3 phút · Usman Aziz