Tiếng Việt

Tạo và xóa các thư mục trên MS Exchange Server trong C#

Trong Microsoft Exchange Server, email được sắp xếp trong các thư mục khác nhau như hộp thư đến, hộp thư đi, v.v. Ngoài ra, bạn có thể tạo các thư mục hoặc thư mục con của riêng mình dựa trên nhu cầu của bạn. Trong khi làm việc với MS Exchange Server, bạn có thể cần tạo các thư mục tùy chỉnh theo lập trình. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tạo thư mục hoặc thư mục con với EWS trên MS Exchange Server trong C# .NET. Ngoài ra, chúng tôi sẽ giới thiệu cách xóa một thư mục trên Exchange Server.
tháng 4 1, 2022 · 5 phút · Usman Aziz