Tiếng Việt

Tạo và gửi tin nhắn bằng Microsoft Graph API trong C#

Microsoft cung cấp API Đồ thị để truy cập các dịch vụ của Office 365 và Microsoft Cloud theo lập trình từ bên trong các ứng dụng của bạn. Hơn nữa, bạn có thể sử dụng API Đồ thị để quản lý các thư mục, gửi tin nhắn và thực hiện nhiều thao tác khác. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tạo và gửi tin nhắn bằng Microsoft Graph API trong C#.
tháng 4 18, 2022 · 4 phút · Usman Aziz