Tiếng Việt

Chuyển đổi ODP sang PDF theo chương trình bằng C#

OpenOffice sử dụng định dạng ODP để đại diện cho các tài liệu trình bày. Bạn có thể thêm biểu đồ, đối tượng đa phương tiện, hình ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp, v.v. trong các bài thuyết trình ODP. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tự động chuyển đổi ODP sang PDF. Đặc biệt, bài viết này trình bày cách chuyển đổi bản trình bày ODP sang tệp PDF theo cách lập trình bằng C#.
tháng 8 15, 2021 · 2 phút · Usman Aziz