Tiếng Việt

Chuyển đổi Trang PDF sang Hình ảnh JPG trong C#

PDF là một định dạng đa năng thường được sử dụng để in và chia sẻ tài liệu. Tuy nhiên, có thể có trường hợp bạn cần chuyển đổi tệp PDF sang định dạng hình ảnh theo lập trình. Để thực hiện điều đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi hình ảnh PDF sang JPG trong C# từ bên trong các ứng dụng .NET của bạn.
tháng 6 8, 2022 · 4 phút · Usman Aziz