Tiếng Việt

Vẽ hình dạng trong C#: Đường thẳng, Vòng cung, Hình bầu dục và Hình chữ nhật

Người ta thường yêu cầu tạo các đối tượng đồ họa khác nhau bằng cách vẽ các hình bao gồm hình tròn, đường thẳng, hình chữ nhật, v.v. Những hình này cũng có thể được sử dụng để chú thích cho hình ảnh. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách vẽ các hình dạng khác nhau bằng lập trình trong C#. Chúng tôi sẽ trình bày cách vẽ các đường thẳng, hình elip, hình cung và hình chữ nhật và tạo hình ảnh của chúng.
tháng 12 6, 2022 · 8 phút · Usman Aziz