Tiếng Việt

Vẽ các hình dạng trong Java: Đường thẳng, Cung tròn, Hình elip và Hình chữ nhật

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần tạo các đối tượng khác nhau bằng cách vẽ các hình dạng như hình tròn, đường thẳng, hình chữ nhật, v.v. Ngoài ra, bạn có thể phải vẽ các hình dạng này trên hình ảnh để chú thích. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách vẽ các hình dạng theo lập trình trong Java. Đặc biệt, bạn sẽ học cách vẽ đường thẳng, hình elip, cung tròn và hình chữ nhật và tạo hình ảnh của chúng.
tháng 11 11, 2022 · 8 phút · Usman Aziz