Tiếng Việt

Vẽ một hình chữ nhật trong C#

Đồ họa vector được sử dụng rộng rãi để vẽ các hình dạng. Bạn có thể dễ dàng vẽ các hình dạng trong các ứng dụng C# khi làm việc với API Aspose.Drawing. Phù hợp với những yêu cầu đó, bài viết này trình bày cách vẽ Rectangle trong C#.
tháng 7 22, 2022 · 3 phút · Farhan Raza