Tiếng Việt

Chuyển đổi hình ảnh DWF sang PNG hoặc JPG trong C#

Các tệp DWF dựa trên các vectơ có thể bao gồm các bản vẽ CAD, văn bản, hình ảnh, v.v. Bạn có thể cần tạo hình thu nhỏ hoặc hình ảnh xem trước của tệp DWF. Theo đó, bài viết đề cập đến cách chuyển đổi tệp DWF thành hình ảnh JPG hoặc PNG theo chương trình trong C#.
tháng 1 30, 2022 · 3 phút · Farhan Raza