Tiếng Việt

Chuyển đổi DWF hoặc DWFX sang OBJ trong Java

Các tệp DWF hoặc DWFX được sử dụng để lưu các bản vẽ CAD, dữ liệu, đồ họa, văn bản và mô hình 3D trong tệp nén zip. chứa dữ liệu thiết kế ở định dạng 2D hoặc 3D. Trong các trường hợp sử dụng khác nhau, bạn có thể muốn chuyển đổi tệp DWF hoặc DWFX sang tệp định dạng OBJ theo yêu cầu của mình. Theo đó, bài viết đề cập đến cách chuyển đổi các tệp DWF hoặc DWFX sang OBJ theo chương trình bằng cách sử dụng Java.
tháng 4 29, 2022 · 2 phút · Farhan Raza