Tiếng Việt

Chuyển đổi DWF hoặc DWFX sang OBJ trong C#

Tệp DWF hoặc DWFX là tệp bản vẽ 2D hoặc 3D có thể bao gồm văn bản, đồ họa, dữ liệu hoặc mô hình ba chiều. Trong khi đó, tệp OBJ của Wavefront là định dạng tệp định nghĩa hình học có chứa hình học 3D như vị trí của từng đỉnh, tọa độ kết cấu, pháp tuyến của đỉnh, v.v. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể muốn chuyển đổi tệp DWF hoặc DWFX thành tệp OBJ. Theo các tình huống như vậy, bài viết này đề cập đến cách chuyển đổi tệp DWF hoặc DWFX thành tệp OBJ theo chương trình trong C#.
tháng 5 29, 2022 · 3 phút · Farhan Raza