Tiếng Việt

Chuyển đổi DWG sang FBX theo lập trình trong C#

Các tệp DWG là các bản vẽ CAD thường được sử dụng bởi các ứng dụng kiến trúc hoặc kỹ thuật. Trong khi đó, các tệp FBX được sử dụng để tương thích dữ liệu giữa một số ứng dụng mô hình 3D. Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn chuyển đổi tệp DWG sang định dạng FBX. Bài viết này trình bày chi tiết về cách chuyển đổi tệp DWG sang tệp FBX theo chương trình trong C#.
tháng 3 14, 2022 · 3 phút · Farhan Raza