Tiếng Việt

Chuyển đổi tệp DXF sang FBX hoặc glTF GLB theo chương trình trong C#

Các tệp DXF là các định dạng trao đổi được sử dụng cho các tệp Bản vẽ AutoCAD. Bạn có thể chuyển đổi tệp DXF sang tệp định dạng nhị phân glTF, GLB hoặc FBX theo cách lập trình bằng C#. Các phần sau sẽ trình bày chi tiết hơn.
tháng 7 28, 2021 · 3 phút · Farhan Raza